Ładowanie...
ul. Szkolna 1, 70-000 Kutno, Polska
Pn - Pt : 09.00 - 18.00
+012 345 6789
Regulamin Szkoły

Podstawa Bezpieczeństwa i Porządku

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 6 jest fundamentem, który zapewnia bezpieczne i harmonijne środowisko edukacyjne dla wszystkich uczniów i pracowników. Dokument ten zawiera zasady dotyczące postępowania w szkole, odpowiedzialności uczniów, a także wytyczne dotyczące obowiązków nauczycieli i personelu. Regulamin jest kluczowy dla utrzymania porządku i zapewnienia, że każdy dzień w szkole jest zarówno produktywny, jak i przyjemny.

Regulamin szczegółowo opisuje również procedury dotyczące różnych sytuacji szkolnych, w tym zasad korzystania z obiektów szkolnych, zachowania na przerwach i podczas zajęć, a także zasad ubioru. Jest to dokument, który każdy uczeń i rodzic powinien znać i przestrzegać, aby wspierać pozytywną i efektywną atmosferę nauki.

Pełen Regulamin
Plan Lekcji

Organizacja Twojego Dnia Szkolnego

Plan lekcji w naszej szkole jest starannie opracowany, aby zapewnić zbalansowany rozkład zajęć dla każdej klasy. W planie znajdują się zarówno obowiązkowe przedmioty, jak i zajęcia dodatkowe, z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów. Dzięki jasno określonemu harmonogramowi, uczniowie mogą efektywnie zarządzać swoim czasem, równoważąc naukę z czasem wolnym i aktywnościami pozalekcyjnymi.

Pełny plan lekcji jest dostępny online, umożliwiając uczniom i rodzicom łatwy dostęp i planowanie. Regularne aktualizacje planu zapewniają, że wszelkie zmiany są komunikowane w odpowiednim czasie, zapewniając płynność i spójność w codziennej rutynie szkolnej.

Plan Lekcji
Programy Nauczania

Podstawa Naszego Edukacyjnego Sukcesu

Programy nauczania w naszej szkole są starannie opracowane, aby zapewnić uczniom kompleksową i zrównoważoną edukację. Każdy program jest dostosowany do wymagań edukacyjnych i rozwojowych uczniów na różnych poziomach nauczania, obejmując szeroki zakres przedmiotów - od języków, przez nauki ścisłe, aż po sztukę i edukację fizyczną. Programy te są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać nowe metody dydaktyczne i zmieniające się potrzeby edukacyjne.

Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej

Transparentność Decyzji Szkoły

Protokoły i uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 stanowią ważny element naszej polityki transparentności. Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje na temat decyzji i dyskusji, które mają miejsce podczas posiedzeń Rady, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w otwartą i uczciwą komunikację. Są one regularnie aktualizowane i udostępniane, aby zapewnić rodzicom i opiekunom wgląd w procesy decyzyjne wpływające na życie szkoły.

Uchwały