Ładowanie...
ul. Szkolna 1, 70-000 Kutno, Polska
Pn - Pt : 09.00 - 18.00
+012 345 6789
Nasza Kadra

Serce Edukacji w SP6

Nasz zespół nauczycielski to grupa wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych profesjonalistów, którzy stanowią fundament naszego systemu edukacyjnego. Każdy nauczyciel wnosi do szkoły swoją unikalną wiedzę, pasję i metody nauczania, co tworzy różnorodne i stymulujące środowisko edukacyjne.

Nasi pedagodzy nieustannie poszerzają swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, co pozwala im na efektywne dostosowywanie metod dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów. Wspólnie tworzą oni zespół, który inspiruje i wspiera uczniów na każdym kroku ich edukacyjnej podróży.

Wsparcie Edukacyjne

Ponad Podstawowy Program Nauczania

W naszej szkole do dyspozycji uczniów jest zespół specjalistów wspierających edukację, w tym psycholog, pedagog, logopeda i inni eksperci. Ich obecność zapewnia wszechstronne wsparcie dla uczniów, zarówno w aspektach edukacyjnych, jak i emocjonalnych. Dzięki temu każdy uczeń ma dostęp do potrzebnej mu pomocy i zasobów, co jest kluczowe dla jego rozwoju i samopoczucia.

Doradztwo Pedagogiczne

Wsparcie dla Każdego Ucznia

Doradztwo pedagogiczne w naszej szkole odgrywa kluczową rolę w wsparciu rozwoju emocjonalnego i edukacyjnego uczniów. Specjaliści w tej dziedzinie, w tym psycholodzy i pedagodzy, są dostępni, aby pomagać uczniom w przezwyciężaniu wyzwań, z jakimi mogą się spotkać. Dzięki indywidualnym konsultacjom i grupowym warsztatom, nasi specjaliści zapewniają wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, technik uczenia się, rozwiązywania konfliktów, a także pomagają w rozwoju umiejętności społecznych.

Doradcy pedagogiczni w naszej szkole współpracują również z nauczycielami i rodzicami, aby zapewnić spójne wsparcie dla ucznia. Organizują spotkania, na których omawiane są indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, planują interwencje i strategie wsparcia. Ich praca jest nieoceniona w identyfikowaniu i adresowaniu problemów, które mogą wpływać na sukces akademicki i dobre samopoczucie uczniów.